...
 

اینو اینجا خوندم

تنت را روغن بمال

و به بستر بیا

ای عروس هزار آرزو

کین منم

مردی

که آلتش را

پیش حجله گربه خورد...

.........................................................................

خستم..........

+ چهارم مرداد 1386 16:47 روسپی |

 

 

نخندین

ولی این بار هشتم که تو این چند ماه پشت سیستم نشستم تا مثلن به روز کنم ولی....

به هر حال سلام

بگذریم که این چند وقت چقدر سخت گذشت و بگذریم از اینکه دارم میرم سربازی...

...........................................................................

یه کار جدید دارم که ممنون می شم سلاخیش کنین

 

وقتی پدر داشته باشی

 خیابان بیابان بی چراغ

تا نباشد از هر چه این کوچه ها

کور چلها چراغ خیابان که بسته است

در تار زلفهای پریشان نخلها

تا لیچ خونی این گاوهای پا به زا

بالا نیاورده ام مادرم را من در پرورشگاه ها

ها! که خرمای چشمهای بلوچش را

در پای این مناره بکارم

بالا نیاورده مادرم من را

در کوچه ها که لیچ به خونند

از زرد جفتهای کال و خرمای چشمها

 

من خیس چشمها و گاوها و چشمها

تا نباشد از هر چه ای کوچه ها

خیابان بی چراغ

بی پدری درد بدی است

 

... وقتی پدر داشت

کاشت

بر نداشته باشی...

............................................................................

 

 

گویند بهشت  و حور و   کوثر  باشد

جوی می و شير و شهد و شکر  باشد

پر کــن  قـدح  بـاده  و بـر دستم   نِه

نـقدی  ز  هزار  نـسیه  بـهتـر  باشد

                                             

                                         خیام

 

+ بیست و یکم خرداد 1386 2:52 روسپی |

ببخشید دیر به روز میشم


در ضمن ایام سو گواری


تسلیت....دستم به دست شما بود


پایم به راه ابریشم


چشمم به چشمهای کسی ماند تا...


رودابه میزدم


در جشنهای هر شبم


تهمینه میشدم


دستم به دستهای کسی بود


چشمم به چشمهای کسی رفت


پایم به راه کسی ماند تا...


۲


بوی زنی که زنا کرده میدهی


بوی زنای همسایه


بوی زنای نظر کرده


گهواره ام


بوی حرام زادگیم را


بوی زنای شهر گمشده ام را


گهواره ام


۳


آدمای عجیب و غریب زیادی شبا میان و میرن توی خوابم... نمی بره


چشامو میبندم


چشاتو که میبندی


آدمای عجیب و غریب زیادی شبا میان و میرن تا


گهواره ام را


دست مالی کنند


رودابه میزدم


۴


فحشت برای چیه دختر.چشمات هراس چیو داره


ساعت حدود نصف شبه حالا.ساعت درست موقع این کاره...


دستم بلند بود


آقا اجازه میشود بابا نباشد


وقتی که نانی نیست تا بابا... نباشد


من مثل هر شب مشقهایم را نوشتم


تا لا اقل هر شب کسی بابا نباشد...


۵


دستم به دست شما ماند


پایم به راه کسی رفت...

+ ششم بهمن 1385 21:59 روسپی |

      دلم نمی خواست سر و سامونی به این خونه بدم

اما خب

 نمیشه......

این اولین کاریه که تو وبلاگ سابقم گذاشتم

خیلی مهجور موند...

 

قدیمیه اما  عزیز

 

یا حق

                                           

کلاه بوقی منگوله دار شما

 گشادی مردمکان خسته را نشانه... گزاری زبان شما سخت است

من که لالم

" من که لا ای غم دستم به پام نمیزنه که هی یارو چشا شورت لا پی"

که لا ای غم  کلاغم

با قار قار مادری ام

و هر چه خون از بکارت بکرش که رفت...

 صاف توی چشمها ش

و ماند تا ... سیاهی دو چشمونت مرا کشت

(                         ؟                               .....!)

*    *   *

و من که از روبرویم نمیروم زبان نکیر را هم نشانه میروم

و منکر را نهی

که امری نداشتید؟

خداحافظه اش را در بوقهای این تابلو از دست داد.

 

+ هفتم دی 1385 14:0 روسپی |

 

بروم سر بکوبم از این دیوار بردارم

سرم برود تا دوردستهایم   برود

تا دار

بردارد از این دیوار بر دارم از

زلف سیاهت گله چندان که

روسپی ها مرا سر کشیده اند

و از سر کشیده اند

چشم چشم دو ابرو

دما وند روزهای سیاهی که انسوی صحنه به زاری نشسته است...

**

 دیوانه میزنم

شرجی چشمهای مست زنی مست در قطار

خواهران منند

 این لوکهای مست کف به دهان

سم بر اسمان اول و دوم برای شما

من در قلمرو خودم

در کوچه ها و سطل ها و خاطره ها

پرسه میزنم

دیوانه میزنم

گاهی

در کوچه های عصر

بر گیس های حوا شانه میزنم

دیوانه میزنم

دیوانه میزنم...

 

+ دهم مهر 1385 20:37 روسپی |

 بعضی وقتا ادم از خونه اش خسته میشه

و تصمیم به جابجایی میگیره

ولی جایی راهش نمیدن

پس مجبوره که ....

اگه خواستین خونه سابقمو ببینین

اینجاست

 

+ دهم مهر 1385 20:36 روسپی |